GlideScope® Core

GlideScope® Core är ett allt-i-ett system som erbjuder omedelbar tillgång till utrustning som behövs för att visualisera luftvägen. Ett flexibelt alternativ, med videolaryngoskop och bronkoskop, vid högt sittande larynx, trauma, den skadade och sjuka nacken. Ger jämn klar sikt av luftvägen, vilket möjliggör snabb intubering.

GlideScope Core 15″
Glidescope Core 10″

Vi är stolta över att kunna presentera GlideScope Core. Ett omfattande och flexibelt system för hantering av luftvägen med hjälp av videolaryngoskop och bronkoskop. GlideScope Core är allt-i-ett system som erbjuder omedelbar tillgång till utrustning som behövs för att visualisera luftvägen. 10″ monitor med touchskärm och en praktisk arbetsstation. GlideScope Core är det första och enda luftvägssystemet som erbjuder bild-i-bild i realtid. Detta är styrkan att se luftvägsvyn både från laryngoskopet och det flexibla bronkoskopet samtidigt.

Fördelarna

 • 10″ monitor touchskärm
 • Två videoportar
 • Bild-i-bild för samtidig bildvisning
 • Möjlighet till inspelning av film och bild
 • Möjlighet att spela upp från bildarkivet
 • Patient anteckningar
 • SpO2 och puls frekvens på skärmen och den inspelade filmen.
 • Möjlighet att rotera bilden 180°
 • HDMI utgång för bildöverföring.

Användningsområden

GlideScope® Core  är kompatibelt med GlideScopes omfattande laryngoskops portfölj och BFlex™ engångsbronkoskop. Handha rutin-, svår- och akutluftväg snabbt med en komplett utrustning.

 • Vid förstahandsintubering
 • Vid utmanande luftvägar
 • Bariatrisk kirurgi
 • Reintubering i internsivvårdsmiljö
 • Undervisning om luftvägsanatomi
 • Visualisering av stämband

Kompabilitet

GlideScope® Core™ är kompatibelt med alla GlideScope bildvisande enheter:

 • • Spectrum™ single-use blad
 • • BFlex™ single-use flexibelt bronkoskop
 • • Titanium reusable blad
 • • GVL® single-use stats

Andra GlideScope® modeller

GlideScope BFlex™

BFlex™ är ett engångsbronkoskop med hög bildkvalitet och manövrerbarhet för den rutinmässiga och svåra luftvägen. BFlex är gjord för nya Coremonitorn, men är även kompatibel med den senaste AVL monitorn.

GlideScope® AVL Titanium

GlideScope® AVL Titanium videolaryngoskop kombinerar helt nya bladutformningar med ny konstruktion, vilket gör dem tunnare och starkare än någonsin.

GlideScope® AVL Cobalt

GlideScope® AVL tar videolaryngoskopi till en ny nivå. Med digitalkamera och ny högupplöst skärm ger den bilder av larynxingången i DVD-kvalitet

Support & Service

Vi utför service på alla våra produkter på vårt servicecenter i Stockholm.

Berätta hur vi kan hjälpa till