Videolaryngoskop

Att med hjälp av en kamera se ingången till luftstrupen. En modern metod för intubering. GlideScope och modellerna AVL, GVL och Ranger är apparater för videolaryngoskop.
Se även: GlideScopeAVLGVLRanger