Valecula

Den lilla fickan ovanför epiglottis där bladtippen läggs in för att lyfta upp och se ingången till luftstrupen.