Utbildning

På GlideScope.se kan du genomgå utbildning för din GlideScop modell. Efter genomförd utbildning får du ett intyg via e-post. En rekommendation är att genomgå utbildningen årligen.
Tack vara inspelningsfunktionen fungerar GlideScope utmärkt i utbildnings- och utvärderingssyfte