USB

Med hjälp av ett USB-minne kan du spara filmer från intuberingar i utbildningssyfte och för att dokumentera sjukdomstillstånd. USB-minnet kan också användas för att göra inställningar. Anslut USB-minnet via USB-porten på monitorns högra. sida. Tryck på USB-ikonen och få tre alternativ. Genom att välja den högra knappen laddas allt som finns i minnet ner till USB, väljer man den mellersta knappen laddas sista filmen ner och genom att välja den vänstra knappen avbryts nedladdningen. Materialet försvinner inte, du kan välja att ladda ner resten vid senare tillfälle.