Spara filmer

På monitorns högra sida finns en USB-port. Genom att ansluta ett USB-minne och trycka på knappen på monitorns framsida laddas filmen ner på minnet. Anslut sedan detta till datorn för dokumentation av sjukdomstillstånd eller för att använda filmen i utbildningssyfte.
Se även: Ladda ner