Sladd

När GlideScope inte används är det bra att ha den ansluten med nätkontakten till vägguttaget. På så sätt är batteriet fulladdat vid en intubation. Modellen Ranger laddas med jämna mellanrum, kan ej användas när den är nätansluten.
Se även: El-kontakt