Rigid Stylet

Stel ledare som är anpassad för intubation med GlideScope. Finns i en storlek och passar alla trachealtuber mellan 6.0-8.0 mm.
Använd tumgreppet för att extrahera ledaren.