Reset

Reset används för att rensa bort inställningar i GlideScope som inte är önskvärda. Genom att välja reset får du automatiskt monitorns grundinställningar. Se sidan 24-25 i manualen.