Ranger

GlideScopes modell för ambulanssjukvård. Färdig att använda på några sekunder. Mindre och mer kompakt modell. Både engångsblad och flergångsblad. Ranger klarar ca 20 intuberingar per batteriladdning.
Se även: Ambulanssjukvård