Prematur

Används som benämning på barn födda före 37:e graviditetsveckans utgång. Barn födda mellan 33:e och 36:e graviditetsveckan brukar betecknas som för tidigt födda (PT – Pre Term). Födsel i 29:e till 32:a veckan som mycket för tidigt födda (VPT – Very Pre Term) och före vecka 29 som extremt mycket för tidigt födda (EPT – Extremely Pre Term).

Källa: Wikipedia