On/Off

Knappen startar GlideScope. Placeringen skiljer sig beroende på modell: GVL – på monitorns högra framsida, AVL – på monitorns vänstra framsida.