Obesitas

Vid obesitas, överviktig eller svår fetma kan intubering vara ett problem, men GlideScope fungerar mycket bra för ändamålet.