Neutralläge

Positionen då huvudet varken är böjt framåt eller bakåt utan har en rak linje.