Monitor

Följ intuberingen på utrustningens monitor med hjälp av inbyggd kamera i laryngoskopbladet.
Även bra i dokumentations-, utbildnings- och utvärderingssyfte.
Se även: bildskärm