Minne

På det inbyggda minnet kan upp till en timmas inspelat material lagras. När minnet är fullt spelas den först inspelade filmen automatiskt över. Du behöver alltså inte tänka på att tömma minnet för att få plats, däremot behöver du spara de filmer på annan plats som har ett värde i dokumentation av en patients sjukdomstillstånd eller som utbildningsmaterial. Filmerna kan flyttas från det inbyggda minnet till dator med hjälp av ett USB-minne.