Metoden 4-stegsteknik

1. Titta rakt in i patientens mun. Håll GlideScope i vänster hand och för in videolaryngoskopet i medellinjen av orala pharynx.

2. När laryngoskopet är infört, titta upp på monitorn för att identifiera epiglottis. Manipulera sedan skopet så att den bästa bilden av glottis bibehålls.

3. Titta direkt in i patientens mun, inte på monitorn. För försiktigt den distala tippen av tuben alldeles intill tippen av laryngoskopet. ( Det är viktigt att titta i munnen vid detta moment för att undvika att skada tonsillerna eller mjuka gommen).

4. Titta på monitorn för att fullfölja intubationen.