Medellinje

Munnens mittlinje, här går du ner med laryngoskopbladet och kommer då rakt på luftvägen, orienteringen blir enklare i medellinjen. Medellinjen rekommenderas särskilt i de fall då svalg och gom ser annorlunda ut.