Laryngoskopblad

Flergångsblad: Laryngoskopblad som diskas för återanvändning. Ett flergångsblad håller för minst 1500 intuberingar. Flergångsbladen till GVL och Ranger är olika beroende på modell.

Engångsblad: Laryngoskopblad av engångsmodell, samma blad kan användas till alla modeller. Nya blad beställs via Allytec, med fördel genom fax till 08-338810.
Se flergångsblad

Se även: FlergångsbladEngångsbladBlad