Laddningslampa

Ett fast röd-orange sken indikterar att batteriet tar laddning. När batteriet är fulladdat slår färgen över till grönt. Ett blinkande röd-orange sken indikerar att batteriet inte tar laddning, kontakta då Allytec.