Ladda ner inspelning

Alla modeller möjliggör inspelning av intuberingen vilket ger möjlighet för dokumentation av sjukdomstillstånd. På AVL modellen finns detta inbyggt och aktiveras genom att trycka på den röda knappen på monitorns framsida. På GVL och Ranger modellen kopplas inspelningsenheten GlideScope DVR in och filmen spelas sedan in på ett SD kort.
För att ladda ner film med AVL: Anslut USB minnet via USB porten på monitorns högra sida. Tryck på USB ikonen och få tre alternativ. Genom att välja den högra knappen laddas allt som finns i minnet ner till USB, den mellersta knappen laddas sista filmen ner och genom att välja den vänstra knappen avbryts nedladdningen. Materialet försvinner inte, du kan välja att ladda ner resten vid senare tillfälle.