Kamera

Längst fram i Cobaltkabeln/ flergångsbladet sitter en kamera med integrerad LED ljuskälla, som vägleder genom intuberingen. Filmen kan sparas för att dokumentera sjukdomstillstånd eller i utbildningssyfte.