Inställningar

Se sidan 24-25 i instruktionsmanualen. För att återfå grundinställningar välj Reset.
Se även: Reset