Inspelning

På modellen AVL finns en inspelningsknapp. Filmen sparas i monitorn och kan laddas ner på USB minne för att sparas eller spelas upp på dator. Kan vara av värde för dokumentation av sjukdomstillstånd eller i utbildningssyfte.
Till GVL och Ranger modellerna finns en inspelningsenhet DVR, som monteras mellan kamerakabeln och monitorn. Inspelningen sker på ett SD kort eftersom monitorn inte har något internminne.