Hospitalt bruk

Modellerna GVL och AVL är framtagna för sjukhusbruk.