GlideScope

GlideScope finns i tre modeller, GVL, AVL och Ranger. GVL och AVL för hospitalt bruk och Ranger för prehospitalt bruk. Med GlideScope kan en skonsammare intubering genomföras, nacke, larynxingången, struphuvud och stämband tas hänsyn till. Detta är ett alternativ till fiberintubation. GlideScope är idag den bäst dokumenterade utrustningen.