För tidigt födda

Barn födda före vecka 36. Samtliga GlideScope modeller kan användas. Cobaltkabel 1-2 och engångsblad 0, 1 eller 2 beroende på barnets vikt.
Se även prematur.