Flergångsblad

Laryngoskopblad som diskas för återanvändning, ett flergångsblad håller för minst 1500 intuberingar.
Se även: Blad