Engångsblad

Laryngoskopblad av engångsmodell, samma blad kan användas till samtliga modeller som är kompatibla med engångsblad. Nya blad beställs via Allytec, med fördel genom fax till 08-338810.
Se även: Blad