DVR

Digital Video Recording, inspelningsutrustning för GVL och Ranger. Inspelningen görs på ett SD-kort som kopplar DVR enheten mellan laryngoscopsbladet och monitorn, detta gäller för både GVL och Ranger.