Diskmaskin

Sjukhus som har endoscopidiskmaskin kan diska flergångsbladen i dessa. Maskinen desinficerar på lägre temperatur än 60°. 60° är maxtemperaturen för diskning, vid högre temperatur läcker vatten in och förstör bladen.