Cobaltkabel

Kamera och ljusledare för engångsblad. Finns till GVL, AVL och Ranger. Det är alltid viktigt att trycka Cobaltkabeln i botten på engångsbladet. Cobaltkabeln håller för minst 1500 intuberingar.
Går att diska i en endoscopimaskin, tål inte värme över 60°. Kabeln behöver vanligtvis inte diskas eftersom den sällan blir nersmutsad av patienten.