Bladstorlek

Det finns flera storlekar på laryngoskopbladen, från prematura till obesitas patienter. För flergångsblad finns fyra olika storlekar, till Cobaltkablarna finns sex storlekar på engångsblad. Nu finns ett Machintoshblad till AVL och GVL monitorn.