Blad

Bladen till alla GlideScope modellerna heter Laryngoskopblad, såväl flergångsblad som engångsblad. Engångsbladen är lika för alla modeller, flergångsbladen till GVL och Ranger är olika.
Se även: FlergångsbladEngångsbladCobaltkabel