AVL

Advanced Video Laryngoscope, är den nya monitorn. Ett videolaryngoscope för intubation och inbyggd digital videokamera, engångsblad, inspelningsfunktion. Till AVL finns Cobalt kabel 1-2, 3-4 och Machintoshblad 3-4 för undervisning.