Anti-imfunktion

Inbyggd LED lampa värmer kameraglaset, minskar risken för imma och ökar sikten. Med Cobalt-kabeln får du en imfri bild efter 1 minut. För flergångsbladet 30 sekunder. Är bilden immig beror det förmodligen på att engångsbladet och Cobaltkabeln inte är rätt ihopsatt.
Se även: Imma