Ambulanssjukvård

Ranger är GlideScopes modell för ambulanssjukvård. Färdig att använda på några sekunder. Mindre och mer kompakt modell. Både engångsblad och flergångsblad. Ranger har ca 20 intuberingar per battericykel.
Se även: Ranger