Vanliga frågor

[vc_row layout=”normal” margintop=”0″ marginbottom=”0″ paddingtop=”30″ paddingbottom=”30″ border_width=”0″ border_color=”#e8e8e8″ bg_attachment=”scroll” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” bg_parallax=”false” video_bg=”false” video_quality=”default” vid_opacity=”70″ video_overlay_opac=”70″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Vanliga frågor och svar

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs][vc_tab title=”BVI 3000″ tab_id=”1458743140-1-29″][ctitle title=”Undersökning” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-medkit”][vc_toggle title=”Vilket är det bästa undersökningsläget?” default_state=”false”]

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Måste man träffa med krysset mitt i det ljusa fältet?” default_state=”false”]

Nej. Det räcker att man träffar med krysset i det ljusa fältet, lite ljust i varje fjärdedel utav cirkeln.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vilka felkällor finns det?” default_state=”false”]

Ascites (fri vätska i buken, färska blödningar i eller nära blåsan, förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan).

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?” default_state=”false”]

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?” default_state=”false”]

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”På hur små barn kan apparaten användas?” default_state=”false”]

BladderScan BVI 3000 kan användas på barn fr. ca.1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?” default_state=”false”]

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?” default_state=”false”]

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?” default_state=”false”]

Ungefär en matsked, snåla inte.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?” default_state=”false”]

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?” default_state=”false”]De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?” default_state=”false”]De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff med krysset i det ljusa fältet.

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?” default_state=”false”]

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Jag får aldrig in krysset i det ljusa fältet?” default_state=”false”]

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Apparaten har svårt att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

[/vc_toggle][vc_toggle title=”När jag tittar på bilden då jag tryckt på KLAR får det väl inte skilja mer än 10cm2 i storlek mellan de ljusa fälten?” default_state=”false”]

Skillnader i storlek eller utseende på de två ljusa fälten spelar ingen roll. Det som är viktigt är att det finns två ljusa fält och att de är helt inringade utav det svarta området.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man få 000 ml som resultat?” default_state=”false”]Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Bilden av blåsan ser konstig ut?” default_state=”false”]

Beror oftast på att man inte lyckats hålla proben stilla under mätningen eller att patienten rör på sig för mycket, vilket har samma effekt. Försök igen!

[/vc_toggle][vc_toggle title=”När väljer jag figur med kjol resp. figur utan kjol?” default_state=”false”]

När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja figur utan kjol. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag scanna genom kläder eller förband?” default_state=”false”]

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag scanna på patient som har en KAD?” default_state=”false”]

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?” default_state=”false”]

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det ljusa fältet. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet, fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet (detta står på rad tre på displayen, vid Aktuella=). Det högst uppmätta värdet står hela tiden, med stora siffror och bokstäver, till vänster på displayen och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?” default_state=”false”]

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

[/vc_toggle][ctitle title=”Teknik och batteri” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-wrench”][vc_toggle title=”Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?” default_state=”false”]

Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparaten så att den ger ett för högt värde. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 4:e år.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur noggrann är apparaten?” default_state=”false”]

BladderScan BVI 3000 har en noggrannhet på ±20%, ±20 ml i intervallet 0-699 ml och ±25%, ±25 ml i intervallet 700-999 ml.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?” default_state=”false”]

Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?” default_state=”false”]

Ja. Det batteri som inte används skall hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Är ultraljud farligt?” default_state=”false”]

Till dags datum (HT 2011) har det inte kunnat påvisas några skadliga biverkningar från pulsat diagnostiskt ultraljud. Dock bör ultraljudsundersökningar endast utföras på klinisk indikation.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?” default_state=”false”]

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Det blir ingen text på kvittot när jag skriver ut det?” default_state=”false”]

Oftast inträffar detta i samband med att man bytt pappersrulle. Kontrollera att pappret inte matats i upp-och-ner i pappershållaren. Den glansiga sidan utav pappret ska vändas nedåt. Kontrollera också att pappret är värmekänsligt papper, s.k. termopapper.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur byter jag papper?” default_state=”false”]

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vilken typ av papper skall det vara i skrivaren?” default_state=”false”]

S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?” default_state=”false”]

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man transportera BladderScan utomhus?” default_state=”false”]

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådana miljöer.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?” default_state=”false”]

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på On/Off knappen för att starta apparaten igen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?” default_state=”false”]

Det kan ta upp till 3 timmar innan batteriet är fulladdat. Är batteriet fulladdat så klarar det ca. 5 timmars aktivt användande.

[/vc_toggle][ctitle title=”Rengöring” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-hand-paper-o”][vc_toggle title=”Hur gör jag rent proben och apparaten?” default_state=”false”]Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.[/vc_toggle][/vc_tab][vc_tab title=”BVI 6100″ tab_id=”1458743140-2-46″][ctitle title=”Undersökning” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-medkit”][vc_toggle title=”Vilket är det bästa undersökningsläget?” default_state=”false”]

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ska man flytta apparaten då man scannar (då apparaten arbetar)?” default_state=”false”]

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall den hållas HELT STILLA

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vilka felkällor finns det?” default_state=”false”]

Ascites (fri vätska i buken, färska blödningar i eller nära blåsan, förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan).

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Måste man få en träff utan pilar i displayen?” default_state=”false”]

Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Åt vilket håll ska jag hålla handtaget på proben?” default_state=”false”]

Handtaget kan hållas åt höger, vänster eller rakt ned. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag nöja mig med EN bra träff utan några pilar?” default_state=”false”]

Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills först lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad menas med en pil som blinkar?” default_state=”false”]

Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad menas med en fast pil?” default_state=”false”]

Resultatet ligger nära den verkliga volymen. Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt om man uppnått ett resultat som är kliniskt användbart. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning utav barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur jag än riktar om får jag bara blinkande pilar hela tiden?” default_state=”false”]

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Det är svårt för apparaten att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?” default_state=”false”]De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?” default_state=”false”]De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff utan några pilar i displayen.

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?” default_state=”false”]

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”På hur små barn kan apparaten användas?” default_state=”false”]

BladderScan BVI 6100 kan användas på barn fr. ca.1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?” default_state=”false”]

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?” default_state=”false”]

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?” default_state=”false”]

Ungefär en matsked, snåla inte.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?” default_state=”false”]

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?” default_state=”false”]

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man få 000 ml som resultat?” default_state=”false”]Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.[/vc_toggle][vc_toggle title=”När väljer jag att ha figur med kjol resp. ingen figur alls i displayen?” default_state=”false”]

När man undersöker patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten skall man välja att inte ha någon figur i displayen. Undersöks en kvinna som har sin livmoder kvar skall figur med kjol väljas. Detta för att få en så noggrann mätning som möjligt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag scanna genom kläder eller förband?” default_state=”false”]

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag scanna på patient som har en KAD?” default_state=”false”]

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?” default_state=”false”]

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff utan några pilar på apparatens display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?” default_state=”false”]

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

[/vc_toggle][ctitle title=”Teknik och batteri” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-wrench”][vc_toggle title=”Det blinkar 000 i displayen. Vad betyder detta?” default_state=”false”]

Tiden sedan senaste kalibrering har löpt ut (15 mån). Kalibrera apparaten för att den skall starta igen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?” default_state=”false”]

Nej.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Det är som en liten sol i displayen, vad betyder det?” default_state=”false”]

Tiden sedan senaste kalibrering börjar löpa ut (15 mån). Kalibrering måste göras för att säkerställa apparatens funktion– apparaten stängs av inom 10 dagar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur gör jag en reset på apparaten?” default_state=”false”]

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Apparaten startar inte. Vad ska jag göra?” default_state=”false”]

Gör reset på apparaten och sätt apparaten på laddning minst 6 timmar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur kalibrerar jag apparaten?” default_state=”false”]

Se PDF för kalibrering

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur noggrann är apparaten?” default_state=”false”]

BladderScan BVI6100 har en noggrannhet på ±15%, ±15ml i intervallet 0-999ml.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan apparaten stå på laddning hela tiden?” default_state=”false”]

Ja. Apparaten skall då den inte används hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Är ultraljud farligt?” default_state=”false”]

Till dags datum (HT 2011) har det inte kunnat påvisas några skadliga biverkningar från pulsat diagnostiskt ultraljud. Dock bör ultraljudsundersökningar endast utföras på klinisk indikation.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?” default_state=”false”]

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?” default_state=”false”]

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man transportera BladderScan utomhus?” default_state=”false”]

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådan miljö.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?” default_state=”false”]

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på någon utav apparatens knappar för att starta den igen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?” default_state=”false”]

Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Är batteriet fulladdat så klarar det ca 5 timmars aktivt användande.

[/vc_toggle][ctitle title=”Rengöring” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-hand-paper-o”][vc_toggle title=”Hur gör jag rent proben och apparaten?” default_state=”false”]Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.[/vc_toggle][/vc_tab][vc_tab title=”BVI 9400″ tab_id=”1458743435429-2-8″][ctitle title=”Undersökning” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-medkit”][vc_toggle title=”Vilket är det bästa undersökningsläget?” default_state=”false”]

Det bästa undersökningsläget är när patienten ligger avslappnad, på rygg, med lätt höjd huvudända.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad är det för grått fält som syns på målbilden efter jag scannat?” default_state=”false”]

Blygdbenet. Proben har placerats på eller för nära blygdbenet som kan skymma en del av volymen som finns i blåsan. För en mer exakt mätning skall proben flyttas 1 cm uppåt i medellinjen och ny scanning göras.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Åt vilket håll ska jag rikta handtaget på proben?” default_state=”false”]

Om handtaget riktas åt patientens högra sida är det lättare att orientera sig efter träffen på apparatens display. Då motsvarar uppåt på displayen patientens huvudända och höger på displayen motsvarar patientens högra sida osv. Orienterar man sig bara efter handtagets display med pilar så kan det hållas åt höger, vänster eller rakt ned, det spelar ingen roll. Det viktiga är att det hålls vinkelrätt mot medellinjen och att man siktar ca 45 grader snett ned mot den plats där blåsan sitter.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag nöja mig med EN bra träff med krysset i det gula fältet?” default_state=”false”]

Nej. Man skall aldrig nöja sig med en enda bra träff. Har man fått en bra träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen 1-2 cm och scanna på nytt för att säkerställa att all volym fångats. Fortsätt uppåt i medellinjen tills värdena slutar att öka, tills först lägre värdet uppmäts. Således görs aldrig färre än 2 scanningar

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad betyder det när 8 st pilar blinkar på handtagets display?” default_state=”false”]

Att volymen fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Se svar ovan. Handtagets display visar även 8 pilar då ingen volym uppmätts, det står då 000ml på apparatens display.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad betyder en stor röd pil på skärmen och blinkande pil på handtagets display?” default_state=”false”]

Volymen har inte fångats inom scanningsområdet på ett tillfredsställande sätt. Rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt tills träff utan pil uppnås.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vad betyder en liten grön pil på skärmen och fast pil på handtagets display?” default_state=”false”]

Resultatet ligger nära den verkliga volymen. Inte alltid nödvändigt att scanna på nytt om man uppnått ett resultat som är kliniskt användbart. För maximal noggrannhet rikta om/sikta i pilens riktning och scanna på nytt. Vid undersökning utav barn scanna ALLTID tills träff utan pil uppnås.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”När ska jag använda Barnläget?” default_state=”false”]

Vid undersökning utav flickor och pojkar som är mindre än 122 cm och väger mindre än 27 kg. Vikt går före längd

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man se något annat på ultraljudsbilden än hur man träffat blåsan?” default_state=”false”]

Nej. Bilderna visar två utav de tolv tvärsnittsbilder som apparaten tar utav blåsan. Här kan du bara se hur du träffat blåsan. Bilderna går inte att använda till annan diagnostik.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur jag än riktar om får jag bara pilar hela tiden?” default_state=”false”]

Inträffar oftast då patienten har mycket små volymer i blåsan. Det är svårt för apparaten att fånga in och centrera volymen. Börja om helt från början. Tänk igenom hur undersökningen går till och starta om. Är det samma eller ungefär samma värde/volym som mäts upp hela tiden ligger dessa nära det faktiska värdet – inte alltid nödvändigt att fortsätta scanna. Är resultatet kliniskt användbart?

[/vc_toggle][vc_toggle title=”På hur små barn kan apparaten användas?” default_state=”false”]

BladderScan BVI 9400 kan användas på barn fr. 1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?” default_state=”false”]

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”På hur små barn kan apparaten användas?” default_state=”false”]

BladderScan BVI 6100 kan användas på barn fr. ca.1 års ålder. Detta är lite beroende på barnets storlek. Desto mindre barnen är desto större är risken att apparaten även fångar annan vätska som finns t.ex. i tarmar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Går det att scanna på en patient som halvsitter, står upp eller ligger på sidan?” default_state=”false”]

Ja. Blåsans position förändras inte men det kan praktiskt sett vara lite krångligare att genomföra än om patienten ligger avslappnad på rygg.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Måste man använda ultraljudsgel vid undersökningen?” default_state=”false”]

Ja. Om inte så finns risk för att felaktiga värden mäts upp.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur mycket ultraljudsgel ska man använda?” default_state=”false”]

Ungefär en matsked, snåla inte.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ska jag lägga ultraljudsgelen på magen eller på proben?” default_state=”false”]

Det spelar ingen roll. Gelen hamnar på båda ställena till slut ändå.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man upptäcka vätska på andra ställen på kroppen med hjälp av BladderScan?” default_state=”false”]

Ja, men resultatet är inte kliniskt användbart. BladderScan är konstruerad för att mäta och beräkna volymen i blåsan och ingenting annat.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag scanna på patient som har en KAD?” default_state=”false”]

Ja. Det som kan inträffa är att apparaten fångar de ml som finns i kuffen och tar med dem i volymsberäkningen. Resultatet är oftast ändå kliniskt användbart.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man få 000 ml som resultat?” default_state=”false”]Ja. I följande situationer kan 000 ml uppmätas:

• Om för lite eller ingen ultraljudsgel används.

• Om man försöker scanna genom ett förband eller kläder. Ultraljud försvinner/kan inte fortplanta sig i luft och andra gaser, därför når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts.

• Om patienten efter t.ex. laparaskopisk operation har gasrester kvar i buken framför blåsan når ej ultraljudsvågorna fram och 000 ml uppmäts. Avvakta och gör om undersökningen efter en stund.

• Om patienten inte har någon volym, eller har mycket lite volym, i blåsan. Detta är den absolut vanligaste orsaken till att 000 ml uppmäts. Har undersökningen genomförts korrekt kan ett nollresultat accepteras.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Varför visar apparaten en högre volym än den som tappas ut?” default_state=”false”]De vanligaste orsakerna till detta är:

• Annan vätska inom scanningsområdet såsom ascites, färska blödningar, vätskefyllda cystor, förstorad uterus.

 

• Proben flyttas under pågående scanning eller att patienten rör sig.

 

• Scanning sker utanför medellinjen och/eller proben riktas inte mot blåsans förmodade plats.

 

• Blåsan töms ej helt vid tappning p.g.a. hinder/kateterstopp.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Varför visar apparaten en lägre volym än den som tappas ut?” default_state=”false”]De vanligaste orsakerna till detta är:

• Slutar undersöka efter en enda bra träff utan några pilar i displayen.

 

• Fortsätter inte uppåt i medellinjen 1-2 cm och scannar på nytt för att säkerställa att hela volymen fångats.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur gör man när man scannar på en kraftig patient?” default_state=”false”]

För optimal undersökning skall magen lyftas/skjutas undan och proben tryckas hårdare mot buken än normalt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan jag scanna genom kläder eller förband?” default_state=”false”]

Nej det går inte. Ultraljudsvågor försvinner/kan inte fortplanta sig i luft eller andra gaser. Ultraljudsvågorna når inte fram och man lyckas inte genomföra mätningen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ska man flytta proben då man scannar (då apparaten arbetar)?” default_state=”false”]

Nej. Under den tid apparaten scannar (arbetar) skall proben hållas HELT STILLA

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vilka felkällor finns det?” default_state=”false”]

Ascites (fri vätska i buken), Färska blödningar i eller nära blåsan, Förstorad Uterus t.ex. vid graviditet, vätskefyllda cystor i eller nära blåsan.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Måste man få en träff med krysset mitt i det gula fältet på displayen och 8 pilar som blinkar på handtagets displey?” default_state=”false”]

Ja. Det är då man har fångat volymen på ett bra sätt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”När skall jag välja Blåsa, Figur med kjol eller Barnfigur innan undersökning.” default_state=”false”]

Blåsa väljs när man skall undersöka patient utan livmoder alltså en man/pojke, kvinna som genomgått hysterektomi eller flicka som inte kommit upp i puberteten ännu. Figur med kjol väljs när man skall undersöka kvinna som har sin livmoder kvar. Barnfiguren väljs när man skall undersöka ett barn som inte är längre än 122 cm eller väger mer än 27 kg. Vikt går före längd.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur vet jag att jag fångat all volym som finns i blåsan?” default_state=”false”]

När man undersöker en patient skall man först sträva efter att få en bra träff med krysset i det gula fältet och 8 pilar som blinkar på handtagets display. När man fått denna träff skall man ALLTID flytta proben uppåt i medellinjen ca. 1 cm och scanna på nytt, fortfarande skall man sikta ned mot blåsans plats och sträva efter att få bra träffar. Ökar det uppmätta värdet fortsätter man uppåt ytterligare 1 cm och scannar på nytt osv. Så gör man tills värdena slutar att öka, tills man får det första lägre värdet. Då har man kommit ihåg det högst uppmätta värdet och det är det som gäller – det är den volym patienten har i blåsan.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ibland får jag värden som t.ex. > 250ml, varför?” default_state=”false”]

Volymen ryms inte inom apparatens scanningsområde, den kan inte avgränsa volymen helt. Detta inträffar nästan bara vid stora volymer eller att det ev. kan finnas divertiklar på blåsan. Flytta proben uppåt i medellinjen och scanna på nytt för att se om hela volymen kan fångas. Det är inte alltid som det hjälper att rikta om men resultatet är oftast kliniskt användbart trots att den verkliga volymen är underskattad.

[/vc_toggle][ctitle title=”Teknik och batteri” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-wrench”][vc_toggle title=”Varför ”låser sig” apparaten?” default_state=”false”]

Detta beror oftast på att man antingen tagit ur batteriet ur apparaten utan att stänga av den först eller att man tryckt på On/Off knappen upprepade gånger. Undvik genom att stänga av apparaten innan batteribyte och tryck på On/Off knappen ordentligt EN gång och VÄNTA på att apparaten startar. Det kan biland ta upp till 10 sek innan apparaten startar.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Det blinkar 8 st pilar trots att det står 000ml på skärmen?” default_state=”false”]

Ja. Det är helt i sin ordning.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur byter jag papper?” default_state=”false”]

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Vilken typ av papper skall det vara i skrivaren?” default_state=”false”]

S.k. Termopapper. Det är ett värmekänsligt papper. Apparaten skriver med hjälp utav värme (termoskrivare). Det finns inga färgpatroner som skall bytas.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur kalibrerar jag apparaten?” default_state=”false”]

Se PDF för kalibrering

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur noggrann är apparaten?” default_state=”false”]

BladderScan BVI 9400 har en noggrannhet på ±15%, ±15ml i intervallet 0-999ml och i Barnläget ±5 %, ±15 ml i mätområdet 0-200ml.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Är ultraljud farligt?” default_state=”false”]

Till dags datum (HT 2011) har det inte kunnat påvisas några skadliga biverkningar från pulsat diagnostiskt ultraljud. Dock bör ultraljudsundersökningar endast utföras på klinisk indikation.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Apparaten stänger av sig själv efter någon minut?” default_state=”false”]

Ja. Apparaten går, efter någon minuts inaktivitet, ned i viloläge. Detta för att spara batterikraft. Tryck på On/Off knappen för att starta apparaten igen.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Är det några speciella kontroller som ska göras på apparaten?” default_state=”false”]

Ja. Ladda ner PDF för att läsa om veckovis kontroll och årlig översyn.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Påverkar BladderScan annan medicinteknisk utrustning?” default_state=”false”]

Det finns inga begränsningar i användningen utav BladderScan när det gäller elektromagnetiska egenskaper. BladderScan är lämplig för användning i miljöer inom industri, forskning, sjukvård och i hemmet. Skulle störningar på annan utrustning förekomma vid samtidigt användande utav BladderScan tyder det på att den andra utrustningen inte fungerar korrekt.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan man transportera BladderScan utomhus?” default_state=”false”]

Ja. Transportera apparaten i avsedd väska. BladderScan kan transporteras utomhus även vid regn och kyla men skall inte förvaras längre tid i sådan miljö.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Behöver batteriet som sitter i apparaten vara helt tomt innan man byter?” default_state=”false”]

Nej. Märker man att batterinivån är låg går det bra att byta batteri på en gång.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Kan det batteri som inte används sitta på laddning hela tiden?” default_state=”false”]

Ja. Det batteri som inte används skall hela tiden sitta i laddaren och stå på laddning. Batteriet tar inte skada utav detta.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Mäter BladderScan fel om batterinivån är låg?” default_state=”false”]

Nej. Däremot om batterinivån är för låg för att genomföra hela undersökningen står ett meddelande om detta på apparatens display. Skulle apparaten ha batterier som är mer än 4 år gamla kan detta påverka apparat och batteritid. Apparatens batterier bör därför bytas ut vart 3-4:e år.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Hur lång tid tar det innan ett batteri är fulladdat och hur länge räcker ett fulladdat batteri?” default_state=”false”]

Det kan ta upp till 6 timmar innan batteriet är fulladdat. Är batteriet fulladdat så klarar det ca. 30 patientundersökningar.

[/vc_toggle][ctitle title=”Rengöring” font_size=”18″ big_border_en=”true” uppercase=”true” position=”left” icon=”fa-hand-paper-o”][vc_toggle title=”Hur gör jag rent proben och apparaten?” default_state=”false”]Den överskottsgel som finns på proben torkas av med pappershanduk/trasa. Sedan torkas proben av med papperhanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol) som finns i t.ex. Dax Ytdesinfektion, M-Yt eller LT-Cin. Det går även att använda en fuktad trasa och en mild tvållösning. Vid enstaka tillfällen kan starkare rengöringsmedel användas t.ex. efter man undersökt smittsam patient. Apparaten kan även den torkas av med en pappershanduk/trasa fuktad med Isopropylalkohol (Isopropanol).
Obs! Spraya aldrig ytdesinfektion på apparat/probe så att det rinner. Håll aldrig apparat/probe under rinnande vatten för att skölja den. Sänk aldrig ned apparat/probe i någon vätska. Försök aldrig öppna eller skruva isär apparat/probe för rengöring eller underhåll.[/vc_toggle][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]